Siêu xe bom tấn Fast and Furious

Một số siêu xem trong “Fast and Furious 7”:

1970 Dodge Charger R/T

'Fast and Furious 7' phá nát 230 siêu xe khủng 2

Trong Furious 7, Dom (Vin Diesel) sẽ tiếp tục sử dụng chiếc Charger màu đen cổ điển của mình. Đây là chiếc xe biểu tượng của Fast & Furious, một chiếc xe cơ bắp do Mỹ sản xuất và rất được ưa chuộng sử dụng trong các phim hành động. 1970 Dodge Charger R/T từng xuất hiện trong phần một – The Fast and the Furious (2001), phần bốn – Fast & Furious (2009) và phần năm – Fast Five (2011).