Chính sách bảo mật thông tin

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch
– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

– Nhân viên của công ty.

– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, BAO GỒM CÁCH THỨC LIÊN LẠC ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THỂ HỎI VỀ HOẠT ĐỘNG THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN MÌNH.
Ông: Trương Phúc Toàn

Địa chỉ: 75 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: 0908 360 146

MST: 8347356618

Email: mrtoanmazda@gmail.com

Website: www.saigonmazda.vn

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO
Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

QUYỀN SỞ HỮU NỘI DUNG
Tất các tài liệu và nội dung từ trang web này, bao gồm tất cả các văn bản, ảnh nghệ thuật, hình ảnh, video, âm thanh, bản ghi âm, tên, logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, nhận diện thương hiệu, đồ họa, thiết kế, đóng gói bao bì thương mại, và những tài sản trí tuệ khác xuất hiện trên các trang của website (gọi tắt là “nội dung”) được sở hữu bởi saigonmazda.vn, hoặc các nhà cung cấp nội dung cho saigonmazda.vn, và được bảo vệ bản quyền toàn diện theo luật bản quyền, thương hiệu, bao bì thương mại, sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác. Trừ khi có quy định khác, việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không được cấp giấy phép bằng văn bản từ saigonmazda.vn hoặc chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm. Theo đó, các nội dung không được phép sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng, hoặc truyền tải theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước của saigonmazda.vn. Bạn không được phép sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung hay xóa bỏ, thay đổi, hoặc khiến cho nội dung (bản quyền, thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, hay bất kỳ thông báo hay ghi chú tài sản nào) bị xóa bỏ hoặc thay đổi. Bạn được phép sử dụng các thông cáo báo chí và các tài liệu truyền thông được xem là “công khai” (public) của chúng tôi cho các phương tiện truyền thông đại chúng với điều kiện nguồn gốc của thông tin phải được công bố.

MIỄN TRÁCH NHIỆM
Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web này. saigonmazda.vn sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào dù là ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt hay thực tế, đặc biệt, mang tính kiểu mẫu hay hậu quả phát sinh từ (hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến) việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web hay những thông tin được cung cấp trên trang web này. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại hoặc tổn thương gây ra bởi lỗi kỹ thuật, thiếu sót, hư hỏng hay lỗi các tập tin, lỗi hoạt động, đường truyền chậm, suy tuyến hoặc virus máy tính, phần mềm quấy nhiễu an ninh (Trojan horse) hay thành phần gây hại khác, việc xóa bỏ hoặc lỗi email, mất dữ liệu và (hoặc) chậm trễ.

BỒI THƯỜNG
Nếu bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho saigonmazda.vn, nhân viên, giám đốc, đại lý và nhà phân phối của chúng tôi trước tất cả những khiếu nại có thể chống lại saigonmazda.vn, và tất cả mọi tổn thất phát sinh là kết quả của việc bạn vi phạm những Điều khoản sử dụng, bao gồm việc sử dụng bất kỳ nội dung nào không được cho phép một cách rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng.

ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC
Trang web này không dẫn đến những website khác mà saigonmazda.vn không kiểm soát. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc truy cập của mình.

ĐỊA ĐIỂM VÀ THẨM QUYỀN
Trang web này được điều khiển bởi saigonmazda.vn ở Việt Nam. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng trang web sẽ được xỷ lý theo pháp luật Việt Nam. saigonmazda.vn không đảm bảo hay hàm ý rằng các tài liệu trên trang web phù hợp để sử dụng ngoài địa phận Việt Nam. Nếu bạn sử dụng trang web từ một địa phương nằm ngoài địa phận Việt Nam, bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật lệ nào liên quan của địa phương đó.

QUYỀN RIÊNG TƯ
Nếu chúng tôi có thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nó cho mục đích mà chúng tôi đề ra và sẽ không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Trả lời

Close Menu
0908360146
0908360146
Thiết Kế Bởi Vĩnh XD

Báo Giá Nhanh

Vui lòng điền vào form dưới, chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn

    Xe bạn quan tâm

    Báo Giá Nhanh

      Xe bạn quan tâm